İLGİ ALANLARI

 • Çocuklarda Akut Böbrek Yetmezliği
 • Kronik Böbrek Yetmezliği
 • İdrarda Protein Kaçağı
 • Çocuklarda Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)
 • Üriner Sistem Taş Hastalığı
 • Çocuklarda Vezikoüreteral Reflü
 • Nefrotik Sendrom
 • Nefritik Sendrom
 • Doğuştan Üriner Sistem Hastalıkları
 • İdrar Yolu Enfeksiyonları
 • İşeme Bozuklukları
 • Gece-Gündüz İdrar Kaçırma
 • Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF)
 • Fankoni Sendromu ve Sistinozis
 • Alport Sendromu

Doç. Dr. Meral Torun BAYRAM