Doç. Dr. Meral Torun Bayram

1979 Konya doğumluyum. İlkokulu Malatya 12 Eylül İlkokulu’nda, ortaokulu İstanbul Kartal Lisesi ve Diyarbakır Ali Emre Ortaokulu’nda, liseyi Diyarbakır Cumhuriyet Fen Lisesi’nde okudum. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldum. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisasımı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi’nde tamamladım. İkinci uzmanlığımı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı’nda tamamladıktan sonra mecburi hizmetimi Urfa Çocuk Hastanesi’nde yaptım. 2015 yılında Çocuk Nefroloji Doçenti ünvanını aldım. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı’nda öğretim üyeliği görevimi sürdürmekteyim. Özellikle çocukluk çağında görülen idrar yolu enfeksiyonu, gece gündüz idrar kaçırma ve diğer işeme bozuklukları, hematüri (idrarda kan görülmesi), proteinüri (idrarda protein yüksekliği), böbrek taşları, böbrek ve idrar yollarının gelişimsel problemleri, yüksek tansiyon (hipertansiyon), böbrek yetmezliği, nefrotik-nefritik sendrom ve böbrek ve idrar yollarının diğer tüm hastalıkları ile ilgilenmekteyim.

Özel muayenehanemde hastalarıma hizmet vermekteyim.